Deelmobiliteit - proefproject in Moorsel

Op 28 januari 2022

Vanaf 28 januari 2022 kunnen inwoners van Moorsel een jaar lang gebruik maken van deelwagens en deelfietsen. Deze vorm van “deelmobiliteit” is een proefproject van beweging.net en wil vooral de mobiliteitsmogelijkheden in Moorsel uitbreiden.

Op de hoek van de Groenlaan en de Waterhoenlaan staan voortaan twee deelwagens en binnenkort ook deelfietsen en bakfietsen, die de buurtbewoners kunnen gebruiken voor hun verplaatsingen. De deelwagens in het centrum van Tervuren worden zeer goed gebruikt. Dankzij het project van beweging.net kunnen we nu voor het eerst deelwagens in een deelgemeente testen. Een auto en een fiets staan immers het grootste deel van de dag stil. Door deelauto’s en deelfietsen ter beschikking te stellen, kan eenzelfde auto of fiets meer gebruikt worden waardoor de kostprijs daalt voor de gebruiker.

Sociaal beleid
Er is bewust gekozen voor een locatie op de rand van de sociale woonwijk. De initiatiefnemer Beweging.net hoopt op deze manier de verschillende woonwijken met elkaar in verbinding te brengen en de sociale samenhang te versterken.
Schepen van welzijn, Lut Kint, staat alvast achter dit initiatief: “Een auto of een fiets delen is voor veel mensen nog onbekend en is iets waar ze vragen bij hebben. Door het project hier in deze wijk te lanceren, geven we de bewoners de kans om kennis te maken met auto-en fietsdelen, het uit te testen en de voordelen ervan te ervaren. Op die manier hopen we een aantal drempels te kunnen wegnemen.”

Eenvoudig gebruik
De drempel wordt bewust laag gehouden, in de eerste plaats door een lage kostprijs. Een deelwagen van Stapp.in reserveren kan bovendien zonder abonnement of smartphone en ook voor de deelfietsen zal een app niet noodzakelijk zijn. Ophalen en terugbrengen gebeurt op dezelfde plek. 

Proefproject mogelijk uitgebreid
Beweging.net heeft Tervuren geselecteerd als gemeente om het project concreet uit te rollen. In een voorbereidende fase zijn eerst de buurtbewoners bevraagd. Hoe verplaatsen ze zich? Welke vervoersmiddelen willen ze uitproberen? Het project loopt een jaar en kan een jaar verlengd worden. Als deze deelmobiliteit aanslaat, wordt er mogelijk naar de lange termijn gekeken. In Moorsel is er al langer vraag naar meer mogelijkheden om het centrum van Tervuren op een vlotte manier te bereiken.

Vruchtbare samenwerking
Dit project wordt uitgevoerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. “We hebben de ambitie om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten van gemeenten bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid. De deelmobiliteitsprojecten van Beweging.net zijn hier een mooi voorbeeld van. ”
Beweging.net werkt voor de uitvoering samen met het gemeentebestuur en Autodelen.net. De medewerking met de sociale Huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis en de inzet van de buurtwerking, die ondersteund wordt door de sociale dienst van de gemeente, zijn alvast een extra troef. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is