Wie is wie?

Gemeenteraad en OCMW-raad fuseren

Sinds 8 juli 1976 hadden zowel het OCMW als de gemeente een eigen rol in de uitvoering van het lokaal sociaal beleid. Door de jaren heen kreeg deze manier van werken echter heel wat kritiek. Zo was er vooral vraag naar meer afstemming, administratieve vereenvoudiging en duidelijkheid voor de burger. Sinds enige tijd was er ook een tendens bij gemeentes en OCMW’s om meer samen te werken. De Vlaamse Regering wil deze samenwerking met het samenvoegen van OCMW en gemeentebestuur vergemakkelijken.

Concreet betekent dit dat vanaf januari 2019 de bevoegdheden van het OCMW en Vast Bureau overgeheveld worden naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, die voortaan beslissen over alle sociale aangelegenheden. Op die manier wordt het sociaal beleid gevoerd door de democratisch verkozen gemeenteraad.

Gemeenteraad en OCMW-raad
In Tervuren zetelen 27 leden in de gemeente/OCMW-raad. De N-VA zetelt met 9 zetels in de meerderheid samen met Groen+ (6 zetels) en CD&V (4 zetels). De voorzitter van de gemeente/OCMW-raad is Hugo Vankelecom, gemeenteraadslid voor de N-VA.

Bijzonder comité van de sociale dienst
Om te verzekeren dat de dienstverlening niet gepolitiseerd wordt, moet een nieuw orgaan binnen de gemeenteraad instaan voor de individuele aanvragen. Dit is het bijzonder comité van de sociale dienst. In Tervuren bestaat dit uit acht personen en elke politieke fractie is hier vertegenwoordigd. Voor de N-VA zijn dat drie leden en de voorzitter van dit comité Lut Kint, die ook schepen van sociaal beleid is.

College en vast bureau - burgemeester en schepenen
Het college/vast bureau bestaat uit de burgemeester en zes schepenen. Voor de N-VA zijn Lut Kint en Werner Aerts opnieuw schepen voor zes jaar. Lut is schepen van zorg en welzijn - sociale zaken en voorzitter van het bijzonder comité. Werner blijft schepen van openbare werken. Jan Spooren werd in september 2020 opgevolgd door Marc Charlier als burgemeester.