Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 maart 2019

Onlangs is er een en ander veranderd in gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik in Tervuren, dat wordt uitgebaat door Partena. De plaatsen in het kinderdagverblijf worden nu gesubsidieerd door Kind en Gezin. Voortaan rekent men een tarief aan waar rekening wordt gehouden met het inkomen van het …

Op 23 februari 2019

Op 19 februari 2019 verkozen de leden van N-VA Tervuren een nieuw afdelingsbestuur. Geert Goossens werd verkozen tot voorzitter en Helena Muyldermans wordt de nieuwe ondervoorzitter. Daarnaast kregen de elf kandidaat-bestuursleden – waaronder zeven vrouwen en vier mannen - het vertrouwen: Caroline …

Op 28 november 2018

Op 27 november kende de gemeenteraad van Tervuren de herontwikkelingsopdracht van de voormalige schoolsite GITO toe aan BPI Real Estate Belgium na een open wedstrijdprocedure. De voormalige schoolsite situeert zich in het centrum van Tervuren en wordt herontwikkeld tot een hoogwaardig woonproject …

Op 10 oktober 2018

Niet alleen wát de gemeente aan de burger vertelt, maar ook de manier waarop ze dat doet bepaalt sterk hoe de burgers naar hun gemeente kijken. Precies om die reden legde de schepen van communicatie Lut Kint samen met de dienst communicatie nieuwe principes vast. De huisstijl kreeg een modern en …

Op 4 september 2018

Vlamingen houden van dieren: 1 op 5 Vlaamse gezinnen heeft minstens een hond en 1 op 4 een kat. Maar elk jaar worden tientallen tot zelfs honderden dieren het slachtoffer van een woningbrand, een CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal …

Op 10 mei 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Op 7 mei werd de volledige N-VA lijst voor de lokale verkiezingen met unanimiteit goedgekeurd door het afdelingsbestuur. Burgemeester Jan Spooren trekt een dynamische lijst die verjongd en verruimd werd met liefst 14 nieuwe kandidaten. De huidige N-VA schepenen Lut Kint en Werner Aerts staan op …