Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 december 2019

N-VA Tervuren is er in geslaagd om samen met zijn coalitiepartners, CD&V en Groen+, een evenwichtig meerjarenplan 2020-2025 op te stellen. We voorzien 36 miljoen euro aan investeringen en er komt geen belastingverhoging.   Burgemeester Jan Spooren is tevreden met het resultaat: “Met evenwichtige …

Op 19 oktober 2019

Zaterdag 19 oktober 2019 ondertekende schepen van Gezondheid Lut Kint (N-VA), tijdens de Welzijnsbeurs, het charter ‘Gezonde Gemeente’. Hiermee bevestigt het lokale bestuur van Tervuren haar engagement om alle inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Met het beleidsplan …

Op 7 maart 2019

Onlangs is er een en ander veranderd in gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik in Tervuren, dat wordt uitgebaat door Partena. De plaatsen in het kinderdagverblijf worden nu gesubsidieerd door Kind en Gezin. Voortaan rekent men een tarief aan waar rekening wordt gehouden met het inkomen van het …

Op 23 februari 2019

Op 19 februari 2019 verkozen de leden van N-VA Tervuren een nieuw afdelingsbestuur. Geert Goossens werd verkozen tot voorzitter en Helena Muyldermans wordt de nieuwe ondervoorzitter. Daarnaast kregen de elf kandidaat-bestuursleden – waaronder zeven vrouwen en vier mannen - het vertrouwen: Caroline …

Op 28 november 2018

Op 27 november kende de gemeenteraad van Tervuren de herontwikkelingsopdracht van de voormalige schoolsite GITO toe aan BPI Real Estate Belgium na een open wedstrijdprocedure. De voormalige schoolsite situeert zich in het centrum van Tervuren en wordt herontwikkeld tot een hoogwaardig woonproject …

Op 10 oktober 2018

Niet alleen wát de gemeente aan de burger vertelt, maar ook de manier waarop ze dat doet bepaalt sterk hoe de burgers naar hun gemeente kijken. Precies om die reden legde de schepen van communicatie Lut Kint samen met de dienst communicatie nieuwe principes vast. De huisstijl kreeg een modern en …