Nieuws

Op 12 december 2019

N-VA Tervuren is er in geslaagd om samen met zijn coalitiepartners, CD&V en Groen+, een evenwichtig meerjarenplan 2020-2025 op te stellen. We voorzien 36 miljoen euro aan investeringen en er komt geen belastingverhoging.   Burgemeester Jan Spooren is tevreden met het resultaat: “Met evenwichtige …

Op 19 oktober 2019

Zaterdag 19 oktober 2019 ondertekende schepen van Gezondheid Lut Kint (N-VA), tijdens de Welzijnsbeurs, het charter ‘Gezonde Gemeente’. Hiermee bevestigt het lokale bestuur van Tervuren haar engagement om alle inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Met het beleidsplan …

Op 7 maart 2019

Onlangs is er een en ander veranderd in gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik in Tervuren, dat wordt uitgebaat door Partena. De plaatsen in het kinderdagverblijf worden nu gesubsidieerd door Kind en Gezin. Voortaan rekent men een tarief aan waar rekening wordt gehouden met het inkomen van het …

Blikvangers

 • Cursisten volgen opleiding huishoudhulp met kans op vast contract

  Schepen van sociale zaken en gelijke kansenbeleid Lut Kint ziet in dit project een geslaagde samenwerking: “Wij zijn tevreden met deze manier van jobs creëren”, vertelt Lut Kint, “de vraag naar huishoudhulpen is momenteel véél groter dan het aanbod. De aandacht in de opleiding voor ook andere vaardigheden is sterk. Meer en meer sollicitanten hebben het Nederlands niet als moedertaal. De communicatie tussen klant en medewerker in dit soort jobs is een belangrijk aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen.”
 • Kinderdagverblijf De Tovereik breidt uit

  Onlangs is er een en ander veranderd in gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik in Tervuren, dat wordt uitgebaat door Partena. De plaatsen in het kinderdagverblijf worden nu gesubsidieerd door Kind en Gezin. Voortaan rekent men een tarief aan waar rekening wordt gehouden met het inkomen van het gezin. Het tarief varieert tussen 5 euro en 28 euro per dag. Bovendien is het aantal plaatsen uitgebreid van 42 naar 50. Schepen van sociaal beleid, Lut Kint is opgetogen. “In Tervuren is het niet zo eenvoudig om kinderopvang te vinden. Met deze uitbreiding kunnen we acht kindjes extra een plek geven in ons kinderdagverblijf. Ook voor deze extra plaatsen wordt voorrang gegeven aan Tervuurse baby’s en peuters.” In december 2017 opende kinderdagverblijf De Tovereik zijn deuren met 42 plaatsen en werkte met een vaste dagprijs van 28 euro. Het kinderdagverblijf is gevestigd langs de Jezus-Eiklaan, in een van de vleugels van het gemeentelijk woonzorgcentrum Zoniën. Bij de opstart waren er twee belangrijke doelstellingen: werken met voorrangsgroepen voor onder meer Tervuurse kindjes en op termijn een tarief gebruiken waar rekening wordt gehouden met het inkomen van het gezin. De 50 plaatsen zijn nu allemaal inkomensgerelateerd. “Ook dat is goed nieuws,” zegt schepen Lut Kint. “Opvang voor je baby of peuter in een kinderdagverblijf betekent een hele hap uit het gezinsbudget. Vanaf nu wordt rekening gehouden met het inkomen van het gezin en varieert het tarief van 5 tot 28 euro.”
 • N-VA Tervuren kiest nieuw bestuur

  Op 19 februari 2019 verkozen de leden van N-VA Tervuren een nieuw afdelingsbestuur. Geert Goossens werd verkozen tot voorzitter en Helena Muyldermans wordt de nieuwe ondervoorzitter. Daarnaast kregen de elf kandidaat-bestuursleden – waaronder zeven vrouwen en vier mannen - het vertrouwen: Caroline Daineffe, Carla Decoster, Maurine Depape, Lies Eykens, Bernard Kimpe, Lander Luppens, Sabine Robeet, Tom Vanbeckevoort, Evelyne Vanbellingen, Frans Van Dyck en Murielle Van Rillaer. Samen met de negen mandatarissen (burgemeester, twee schepenen en zes gemeenteraadsleden) uit de gemeenteraad vormen ze de volgende 3 jaar het afdelingsbestuur. De partij blijft sterk vertegenwoordigd in Tervuren met burgemeester Jan Spooren en schepenen Lut Kint en Werner Aerts. Wie is Geert Goossens? Geert (45 jaar) ruilde Vossem – waar hij dertig jaar woonde – in voor het centrum van Tervuren, en woont er samen met zijn vrouw Paulien en hun twee kinderen. Hij werkt als zelfstandige. Hij heeft een rijke ervaring in de politiek: al 22 jaar lang is hij onafgebroken OCMW-raadslid. Vanuit die functie heeft hij de politiek ontdekt, zowel vanuit het standpunt van de oppositie als dat van de meerderheid. Wie is Helena Muyldermans? Helena (36 jaar) komt uit Wezembeek-Oppem. Ondertussen woont ze al meer dan 10 jaar in het mooie Tervuren, met haar partner en Moorselenaar Jakob. Samen hebben ze 3 jonge kindjes. Helena heeft een master in de rechten op zak, en behaalde nadien nog een master in management. Sinds 2011 werkt ze als raadgever op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters.
 • Bijzonder comité voor de sociale dienst ... wat is dat?

  Omdat vanaf 2019 de gemeente- en OCMW-raad bestaat uit dezelfde mensen, werd er om het besloten karakter van de behandeling te bewaren, beslist om individuele hulpverleningsdossiers in een afzonderlijk orgaan te beoordelen. Elk OCMW heeft verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst. In dit comité zetelen mandatarissen die beslissingen nemen over individuele dossiers. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is geen beleidsorgaan en heeft een gesloten taakstelling. Dat betekent dat de OCMW-raad en het Vast Bureau geen taken of bevoegdheden kunnen delegeren naar dat bijzonder comité. Het bijzonder comité heeft de onderstaande taken: A. Beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van de individuele steun op vlak van maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. B. Bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité over de dringende hulpverlening. C. Geven van niet-bindende adviezen over het gemeentelijke/stedelijk en OCMW-beleid. Die adviezen worden voorgelegd aan het college, het Vast Bureau, de gemeenteraad of de OCMW-raad. Het bijzonder comité doet dit op eigen initiatief of op vraag van een beleidsorgaan van de gemeente of het OCMW. Wie zit er in het bijzonder comité voor de sociale dienst? De leden van het bijzonder comité worden gekozen door de OCMW-raad uit raadsleden en/of derden die gemeenteraadskiezers van de gemeente zijn. De voorzitter van het bijzonder comité wordt door de OCMW-raad gekozen. Voor de N-VA is Lut Kint - schepen sociale zaken - voorzitter van dit comité en zetelen momenteel Maurine Depape, Geert Goossens en Omer Graulus in dit comité.
 • Huisdiersticker ook in Tervuren beschikbaar

  Vlamingen houden van dieren: 1 op 5 Vlaamse gezinnen heeft minstens een hond en 1 op 4 een kat. Maar elk jaar worden tientallen tot zelfs honderden dieren het slachtoffer van een woningbrand, een CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal dieren aanwezig in een woning, zodat het huisdier niet op tijd gered wordt. Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn, wil dit voorkomen en wil dat alle Vlaamse gemeenten een uniforme sticker voor noodgevallen verspreiden. Zo'n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren er in de woning aanwezig zijn. Ook in Tervuren zijn er heel wat dierenliefhebbers. En als je wil, kan je nu ook zo'n sticker aan het onthaal in De Zevenster afhalen.
 • Duizenden nieuwe parkeerplaatsen op Combiparkings in de Rand

  Ook in Tervuren wordt geïnvesteerd! Minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand Ben Weyts wil het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan 45 tram- en treinstations rond Brussel meer dan verdubbelen. Op korte termijn – in de komende 3 jaar - komen er al 1.905 extra plaatsen voor de auto en 2.143 extra plaatsen voor de fiets, verspreid over 14 locaties. Zo ontstaan er grotere ‘combiparkings’, die een vlotte combinatie tussen auto, fiets en het openbaar vervoer mogelijk maken. “Je moet niet meer in de file naar Brussel gaan staan: veel meer mensen zullen de auto of fiets kunnen achterlaten aan het bus, tram- of treinstation”, zegt Weyts. “Zo willen we meer mensen verleiden om te kiezen voor een combinatie van fiets, bus, tram of trein”.