Nieuws

Op 2 november 2022

Schrijf je snel in via de link in bijlage als je wilt dat Sint en Piet dit jaar bij jou thuis langskomen!  https://tervuren.n-va.be/de-sint-komt-op-bezoek     …

Op 25 september 2022

Wij blikken terug op een zeer geslaagd eetfestijn! Ruim 100 kaartjes werden verkocht in voorverkoop maar uiteindelijk hebben wij voor onze sympathisanten meer dan 180 borden mogen vullen met stoofvlees en frietjes of een heerlijke zalmschotel. Geniet nog even na van enkele foto's uit zaal en keuken …

Op 25 augustus 2022

Op de laatste gemeenteraad van 25 augustus wordt duidelijk wat er zal gebeuren met de verschillende pastorieën in Tervuren. De pastorie van Tervuren wordt eindelijk gerestaureerd en wordt een schoolproject voor de Steinerschool.De gemeenteraad van 25 augustus keurde het pastorieplan goed. Een …

Blikvangers

 • Warmste Week-actie

  Op vrijdag 16 december vind je ons op de vrijdagmarkt voor een warme chocolademelk of een hartverwarmende jenever en warme handschoenen. We organiseren deze actie ten voordele van het nieuwe buurthuis 'De Witte Raaf'. Tot vrijdag? We verwachten je tussen 9u30 en 12u. Met deze actie willen we het buurthuis De Witte Raaf steunen. In Tervuren opende in oktober 2022 een tweede buurthuis, in het centrum van Tervuren. In deze wijk zijn vooral woningen in het kader van sociaal wonen. Buurthuizen zijn drempelverlagend, stimuleren de sociale contacten en buren leren buren kennen. In dit buurthuis 'De Witte Raaf' willen ze allerlei activiteiten en evenementen organiseren om de contacten te versterken en mensen te helpen die het moeilijker helpen. Een project rond huiswerkbegeleiding is ook een ideetje.
 • Financiële moeilijkheden door de hoge energiekosten? Ook in Tervuren kan je terecht voor hulp

  Omdat er de laatste maanden nogal wat vragen komen rond de hoge energiekosten polsten we even bij onze schepen van sociaal beleid, Lut Kint op welke manier het Sociaal Huis omgaat met deze vragen. “Iedere Tervurenaar die een vraag heeft of hulp zoekt omwille van financiële moeilijkheden kan bij de sociale dienst in Tervuren terecht”, antwoordt Lut. Als blijkt dat je effectief tijdelijke of structurele financiële betalingsmoeilijkheden hebt, doet de sociale dienst een sociaal onderzoek waar een financieel luik deel van uitmaakt. Hoe doe we dat? De inkomsten en uitgaven worden naast elkaar gelegd. Hiervoor werd intern een tool ontwikkeld om dat in kaart te brengen. Als blijkt dat er een tekort is of zelf een klein overschot, wordt bekeken of en op welke manier hulp kan geboden worden. Welke financiële tussenkomsten bestaan er ? We hebben een kader uitgewerkt voor “financiële tussenkomsten” van allerhande aard. We bekijken vraag per vraag en beslissen dan op welke manier we het best tussenkomen. Zo kunnen we tussenkomen in het lidgeld van de sportclub van kinderen. Of komen we tussen in de huishuur of in de energiefacturen van gas, elektriciteit of water. De financiële hulp die wij geven, vragen wij achteraf ook niet terug. Dat kader is handig voor de maatschappelijk werkers zodat iedereen op dezelfde manier kan werken en beoordelen. En dat is ook heel transparant voor diegene die een hulpvraag stelt. Dat is trouwens ONZE manier van werken. Niet alle OCMW’s werken met een zo’n tool. En niet alle OCMW’s werken met zo’n gedetailleerd kader. En de financiële tegemoetkomingen zijn ook niet uniform en gelijk in elke gemeente. Welk budget is er voorzien? Schepen van sociaal beleid, Lut Kint legt uit: "Het budget dat wij ter beschikking hebben voor tussenkomsten in energiekosten beperken we niet. Of je je vraag in februari stelt of in november, maakt niet uit. Momenteel hebben we een basisbudget voorzien en als blijkt dat dit niet voldoende is, zullen we dat budget verhogen. Elke vraag die we krijgen, wordt namelijk onderzocht. Als blijkt dat een financiële tussenkomst nodig is dan zullen we die persoon helpen." Met andere woorden, niemand blijft in de kou staan als die hulp nodig heeft, " besluit Lut. Nog vragen? Je kan terecht bij het sociaal huis of stel je vraag aan schepen van sociaal beleid lut.kint@tervuren.be
 • Schepen Lut Kint opent de speelbieb in Tervuren

  Op zaterdag 25 september opende Lut Kint, schepen van sociaal beleid in Tervuren de Speelbieb. Deze bevindt zich in de loods in de School van Tervurendreef, naast de fietsbieb die vorig jaar de deuren opende. Schepen Lut is bijzonder trots op dit initiatief waar ze mee haar schouders onder zette en legt uit waarom: "De speelbieb en de fietsbieb zijn twee schitterende initiatieven op een schitterende locatie in Tervuren. En ik ben er zeker van dat dit dé ontmoetingsplaats zal worden voor jong en oud." Een speelbieb is zoals een speelgoedwinkel waar je veel speelgoed vindt en een bibliotheek waar je kan ontlenen, maar dan samen. Het leuke aan het concept is dat je veel nieuw speelgoed kan ontdekken. Telkens als je zin hebt, kom je langs om iets nieuws te proberen. Het lidgeld op jaarbasis is voor een Tervurenaar slechts 10 euro. "De opening op zaterdag 25 september was fantastisch", vertelt schepen Lut. "Zo veel lachende gezichten en enthousiasme. De vrijwilligers hadden alvast hun handen vol om iedereen te helpen. Ik ben ook bijzonder blij met de enthousiaste vrijwilligers die de opstart mogelijk maakten en onze speelbieb wekelijks open houden. Zonder hen is dit niet mogelijk. Ook Rotary Tervuren draagt een steentje bij door de fietsbieb en de speelbieb financieel te steunen. Waarvoor dank!" De speelbieb is elke woensdag van 14u tot 16u en elke zaterdag van 10u tot 12u open. Adres: Loods in de School van Tervurendreef (ingang langs de parkpoort op de Markt)
 • Eerste hondenpoepbuizen in straten van Tervuren

  In ons verkiezingsprogramma van 2018 hadden we dit beloofd. En sinds kort staan de eerste hondenpoepbuizen in het straatbeeld van Tervuren. Met dit proefproject hoopt het gemeentebestuur het probleem van rondslingerende hondenpoep aan te pakken. Als dit initiatief een succes blijkt, worden ook andere plaatsen voorzien van een hondenpoepbuis. Vaak belandt hondenpoep op de grond, in de riolering of de plantvakken, wat uiteraard niet de bedoeling is. Hondenpoep hoort thuis in de vuilnisbak of een hondenpoepbuis. Daarom is een proefproject opgezet op plekken waar veel hondenpoepzakjes te vinden zijn. De nieuwe hondenpoepbuizen hebben de vorm van een smalle vuilnisbak die enkel bestemd is voor hondenpoepzakjes, maar geen ander afval. Nu wordt getest of de hondenpoepbuizen op de juiste manier gebruikt worden. Als dat wel het geval is, komen er ook hondenpoepbuizen op andere locaties. Ook schepen van openbare werken Werner Aerts hoopt alvast op een positief resultaat: “Hondenpoep maakt het werk van de werkmannen die het onderhoud komen doen zeer onaangenaam en vuil. Hopelijk komt hier nu verandering in.”
 • Ook in Tervuren een zomerschool

  In juli en augustus kunnen meer dan 11.000 leerlingen naar 180 zomerscholen in 98 gemeenten. Het gaat nu al om veel meer leerlingen dan vorige zomer, toen ongeveer 7.500 kinderen en jongeren bijgespijkerd werden in een zomerschool. Vlaams ministers Bart Somers en Ben Weyts hebben dit jaar 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de zomerscholen. “Het engagement en enthousiasme is groot. Voor kwetsbare jongeren betekent dit een wereld van verschil”, klinkt het bij de ministers. “Ook in Tervuren organiseren we in de maand augustus een zomerschool”. “Dankzij het enthousiasme en het inzet van de organisatoren kunnen we duizenden kinderen bijspijkeren deze zomer. In veel gevallen gaat het om de meest kwetsbare leerlingen, die deze hulp het beste kunnen gebruiken. De zomerscholen worden nu echt ingebed in ons aanbod. Zo breien we toch nog een positief gevolg aan de coronacrisis”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Wij zetten resoluut in op de organisatie van zomerscholen in Tervuren”, zegt Lut Kint, schepen van sociaal beleid in Tervuren. “We willen kost wat kost alle leerlingen mee, zodat niemand uit de boot valt. Een zomerschool kan écht het verschil maken voor de meest kwetsbare kinderen ”, besluit Lut.
 • Silhouetten maken eenzaamheid bespreekbaar

  Op enkele zitbanken in Tervuren is een houten silhouet opgedoken. Daarop staan boodschappen te lezen die eenzaamheid bespreekbaar moeten maken. Deze campagne is een initiatief van de Welzijnsraad in samenwerking met de gemeente. Met deze campagne wil de Welzijnsraad zoveel mogelijk mensen aanzetten om te praten, want praten helpt echt. Eenzaamheid heeft immers grote gevolgen voor het welzijn en treft alle leeftijden en lagen van de bevolking. Voor heel wat mensen blijft het onderwerp taboe. Door deze figuren op zitbanken in het centrum en de deelgemeenten te plaatsen, wil de Welzijnsraad eenzaamheid bespreekbaar maken. Aan beide kanten van de figuur staat een ander opschrift: ‘Voel jij je soms alleen? Blijf er niet mee zitten. Babbel eens met een vriend, kennis, familie of buur of neem contact op met Tele-Onthaal of Awel’ en ‘Sla jij wel eens een praatje met iemand die alleen is? Het zal je beiden deugd doen’. De figuren verwijzen door naar de kinderen- en jongerentelefoon Awel en Tele-Onthaal. Beide organisaties zetten in op het belang van hulp zoeken en praten. Tegelijkertijd wordt aan burgers gevraagd om eens een babbeltje te doen met iemand die er nood aan heeft. Schepen van sociale zaken en welzijn Lut Kint bevestigt dat een goed gesprek veel kan betekenen: “Heel wat mensen geven aan dat ze kampen met eenzaamheid. Eenzaamheid is een mentale last, maar heeft ook fysieke gevolgen. En voor velen blijft het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Daarom deze campagne om mensen aan te zetten om hierover te praten. Bedoeling is om de mensen ook aan te sporen met elkaar een praatje te maken. Want praten helpt!”