Nieuws

Op 18 augustus 2021

Lieve Vandendriessche is niet meer (18/08/2021).  Een groot hart, een hart voor Vlaanderen. Lieve heeft het Vlaams Nationalisme met de paplepel meegekregen. Haar vader was één van de oprichters van de VU afdeling Tervuren.Ook haar echtgenoot, Joris DEPRE ,was er van jongs af aan bij. Lieve heeft …

Op 30 juli 2021

In ons verkiezingsprogramma van 2018 hadden we dit beloofd.En sinds kort staan de eerste hondenpoepbuizen in het straatbeeld van Tervuren. Met dit proefproject hoopt het gemeentebestuur het probleem van rondslingerende hondenpoep aan te pakken. Als dit initiatief een succes blijkt, worden ook andere …

Op 8 juli 2021

De gemeente Tervuren gaat maatregelen nemen om wateroverlast in enkele overstromingsgevoelige straten aan te pakken. Onze schepen van openbare werken, Werner Aerts, geeft graag een woordje uitleg:  "De Léon Soetemanslaan, de Maesdellelaan, de Eikestraat, de Moorselstraat, de Boslaan, de …

Blikvangers

 • Schepen Lut Kint opent de speelbieb in Tervuren

  Op zaterdag 25 september opende Lut Kint, schepen van sociaal beleid in Tervuren de Speelbieb. Deze bevindt zich in de loods in de School van Tervurendreef, naast de fietsbieb die vorig jaar de deuren opende. Schepen Lut is bijzonder trots op dit initiatief waar ze mee haar schouders onder zette en legt uit waarom: "De speelbieb en de fietsbieb zijn twee schitterende initiatieven op een schitterende locatie in Tervuren. En ik ben er zeker van dat dit dé ontmoetingsplaats zal worden voor jong en oud." Een speelbieb is zoals een speelgoedwinkel waar je veel speelgoed vindt en een bibliotheek waar je kan ontlenen, maar dan samen. Het leuke aan het concept is dat je veel nieuw speelgoed kan ontdekken. Telkens als je zin hebt, kom je langs om iets nieuws te proberen. Het lidgeld op jaarbasis is voor een Tervurenaar slechts 10 euro. "De opening op zaterdag 25 september was fantastisch", vertelt schepen Lut. "Zo veel lachende gezichten en enthousiasme. De vrijwilligers hadden alvast hun handen vol om iedereen te helpen. Ik ben ook bijzonder blij met de enthousiaste vrijwilligers die de opstart mogelijk maakten en onze speelbieb wekelijks open houden. Zonder hen is dit niet mogelijk. Ook Rotary Tervuren draagt een steentje bij door de fietsbieb en de speelbieb financieel te steunen. Waarvoor dank!" De speelbieb is elke woensdag van 14u tot 16u en elke zaterdag van 10u tot 12u open. Adres: Loods in de School van Tervurendreef (ingang langs de parkpoort op de Markt)
 • Eerste hondenpoepbuizen in straten van Tervuren

  In ons verkiezingsprogramma van 2018 hadden we dit beloofd. En sinds kort staan de eerste hondenpoepbuizen in het straatbeeld van Tervuren. Met dit proefproject hoopt het gemeentebestuur het probleem van rondslingerende hondenpoep aan te pakken. Als dit initiatief een succes blijkt, worden ook andere plaatsen voorzien van een hondenpoepbuis. Vaak belandt hondenpoep op de grond, in de riolering of de plantvakken, wat uiteraard niet de bedoeling is. Hondenpoep hoort thuis in de vuilnisbak of een hondenpoepbuis. Daarom is een proefproject opgezet op plekken waar veel hondenpoepzakjes te vinden zijn. De nieuwe hondenpoepbuizen hebben de vorm van een smalle vuilnisbak die enkel bestemd is voor hondenpoepzakjes, maar geen ander afval. Nu wordt getest of de hondenpoepbuizen op de juiste manier gebruikt worden. Als dat wel het geval is, komen er ook hondenpoepbuizen op andere locaties. Ook schepen van openbare werken Werner Aerts hoopt alvast op een positief resultaat: “Hondenpoep maakt het werk van de werkmannen die het onderhoud komen doen zeer onaangenaam en vuil. Hopelijk komt hier nu verandering in.”
 • Ook in Tervuren een zomerschool

  In juli en augustus kunnen meer dan 11.000 leerlingen naar 180 zomerscholen in 98 gemeenten. Het gaat nu al om veel meer leerlingen dan vorige zomer, toen ongeveer 7.500 kinderen en jongeren bijgespijkerd werden in een zomerschool. Vlaams ministers Bart Somers en Ben Weyts hebben dit jaar 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de zomerscholen. “Het engagement en enthousiasme is groot. Voor kwetsbare jongeren betekent dit een wereld van verschil”, klinkt het bij de ministers. “Ook in Tervuren organiseren we in de maand augustus een zomerschool”. “Dankzij het enthousiasme en het inzet van de organisatoren kunnen we duizenden kinderen bijspijkeren deze zomer. In veel gevallen gaat het om de meest kwetsbare leerlingen, die deze hulp het beste kunnen gebruiken. De zomerscholen worden nu echt ingebed in ons aanbod. Zo breien we toch nog een positief gevolg aan de coronacrisis”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Wij zetten resoluut in op de organisatie van zomerscholen in Tervuren”, zegt Lut Kint, schepen van sociaal beleid in Tervuren. “We willen kost wat kost alle leerlingen mee, zodat niemand uit de boot valt. Een zomerschool kan écht het verschil maken voor de meest kwetsbare kinderen ”, besluit Lut.
 • Silhouetten maken eenzaamheid bespreekbaar

  Op enkele zitbanken in Tervuren is een houten silhouet opgedoken. Daarop staan boodschappen te lezen die eenzaamheid bespreekbaar moeten maken. Deze campagne is een initiatief van de Welzijnsraad in samenwerking met de gemeente. Met deze campagne wil de Welzijnsraad zoveel mogelijk mensen aanzetten om te praten, want praten helpt echt. Eenzaamheid heeft immers grote gevolgen voor het welzijn en treft alle leeftijden en lagen van de bevolking. Voor heel wat mensen blijft het onderwerp taboe. Door deze figuren op zitbanken in het centrum en de deelgemeenten te plaatsen, wil de Welzijnsraad eenzaamheid bespreekbaar maken. Aan beide kanten van de figuur staat een ander opschrift: ‘Voel jij je soms alleen? Blijf er niet mee zitten. Babbel eens met een vriend, kennis, familie of buur of neem contact op met Tele-Onthaal of Awel’ en ‘Sla jij wel eens een praatje met iemand die alleen is? Het zal je beiden deugd doen’. De figuren verwijzen door naar de kinderen- en jongerentelefoon Awel en Tele-Onthaal. Beide organisaties zetten in op het belang van hulp zoeken en praten. Tegelijkertijd wordt aan burgers gevraagd om eens een babbeltje te doen met iemand die er nood aan heeft. Schepen van sociale zaken en welzijn Lut Kint bevestigt dat een goed gesprek veel kan betekenen: “Heel wat mensen geven aan dat ze kampen met eenzaamheid. Eenzaamheid is een mentale last, maar heeft ook fysieke gevolgen. En voor velen blijft het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Daarom deze campagne om mensen aan te zetten om hierover te praten. Bedoeling is om de mensen ook aan te sporen met elkaar een praatje te maken. Want praten helpt!”
 • Zomerschool in Tervuren: niet schools, wel zomers!

  Deze zomer organiseert de gemeente Tervuren voor het eerst een zomerschool. Kinderen uit de lagere school kunnen gedurende 2 weken op een speelse en creatieve manier Nederlands en rekenen inoefenen, in combinatie met sport en spel. Met deze zomerschool wil de gemeente kinderen die een extra duwtje kunnen gebruiken goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar laten beginnen. De zomerschool komt er dankzij een bundeling van vele krachten: directies en leerkrachten van acht Tervuurse lagere scholen, vzw Sport en Opleiding en verschillende gemeentediensten. De zomerschool is gratis voor de kinderen en vindt plaats van 9 tot 20 augustus in de gebouwen van het GITO. We zetten in op Nederlandse taalvaardigheid en STEAM-activiteiten (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). Een 50-tal kinderen worden in kleine groepjes verdeeld zodat de leerkrachten ieder kind zoveel mogelijk aandacht kunnen geven. Maar evenveel tijd gaat naar plezier en ontspanning. In een zomerschool beleef je geen gewone schooldag. Het is uiteindelijk voor iedereen vakantie: voor onze kinderen maar ook voor onze leerkrachten! Kinderen en jongeren hebben erg geleden onder deze coronacrisis. Ze hebben structuur en sociale contacten erg gemist. Naast het motiveren om te leren, zorgt de zomerschool voor sociale binding. We willen dat leeftijdsgenoten de wereld verkennen en zich ontplooien, vanuit hun eigen interesses en talenten. Sociaal contact en sport zorgen ervoor dat onze jongeren mentaal sterker en minder kwetsbaar zijn. Lut Kint, schepen van sociaal beleid en welzijn bevestigt: “De impact van de coronacrisis op het sociaal en mentaal welzijn van de kinderen is groot. We moeten kwetsbare kinderen helpen. We zien in zomerscholen ook post-corona veel toekomstmuziek: namelijk een ongelijke schoolstart deels compenseren én bouwen aan het zelfvertrouwen van onze kinderen.” De zomerschool komt er dankzij een mooie samenwerking met haar collega schepen van onderwijs en collega schepen van jeugd.
 • Den Ottobus bedankt medewerkers Zoniën

  Ons woonzorgcentrum Zoniën kreeg dinsdag bezoek van Den Ottobus. In totaal werden er 220 vrijwilligers en medewerkers verwend met een pakket boordevol lekkers voor thuis. Den Ottobus volgt een parcours langs de verschillende woonzorgcentra van de Druivenstreek om zo alle plaatselijke medewerkers uit de zorg een hart onder de riem te steken. ‘Een hart voor de zorg’ is een initiatief dat tot stand kwam door een samenwerking met een aantal lokale ondernemers uit de Druivenstreek, en kadert in de warmste week. “Een mooi en hartverwarmend gebaar naar de medewerkers van onze zorgdiensten”, vindt ook Lut Kint, schepen van sociaal beleid in Tervuren. “Het is fijn te zien hoeveel kleine en grotere initiatieven er ontstaan om iets te doen voor andere mensen. In onze Tervuurse basisscholen hebben de kinderen wenskaarten gemaakt die we bezorgd hebben aan ouderen, alleenstaanden en zieken. Om maar 1 voorbeeld te noemen. Ook dit presentje van den Ottobus zal gesmaakt worden!” Dat 2020 het jaar van de zorg mag genoemd worden, zal iedereen wel kunnen beamen. De zorgsector werd door COVID 19 al zwaar op de proef gesteld, en het einde is spijtig genoeg nog niet in zicht. Maar door dergelijke initiatieven kunnen we de zorgverlening wel een hart onder de riem steken. ‘Oprechte dank aan de zorg, maar ook aan de sponsors van dit sympathieke initiatief - Den Ottobus, Wienerberger, Indigo Construct, Christophe Real Estate, Group VHC, PP&G Verzekeringen - die hun hart voor de lokale gemeenschap nog maar eens laten spreken’ aldus Burgemeester Marc Charlier.