Nieuws

Op 3 juni 2020

Noodfonds voor sport-jeugd- en cultuurverenigingen Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts …

Op 28 april 2020

Toelichting van Lut Kint, schepen van sociaal beleid - zorg en welzijn Op de gemeenteraad van dinsdag 28 april geeft schepen van sociaal beleid - zorg en welzijn een stand van zaken aan de gemeenteraadsleden over het woonzorgcentrum en andere initiatieven gericht naar kwetsbare groepen. De …

Op 27 april 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft op maandag 27 april beslist om 25 000 herbruikbare mondmaskers aan te kopen voor de Tervurenaars. Als de bestelling aankomt, worden ze meteen aan huis bedeeld door de gemeentelijke diensten. De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag meegedeeld dat het …

Blikvangers

 • Een mondmasker voor elke Tervurenaar

  Het college van burgemeester en schepenen heeft op maandag 27 april beslist om 25 000 herbruikbare mondmaskers aan te kopen voor de Tervurenaars. Als de bestelling aankomt, worden ze meteen aan huis bedeeld door de gemeentelijke diensten. De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag meegedeeld dat het gebruik van mondmaskers een belangrijke rol speelt in de versoepeling van de coronamaatregelen, vooral op plaatsen waar de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Uiteraard is het dragen van een mondmasker slechts een onderdeel van een totaalaanpak en moet iedereen er samen voor zorgen dat er geen heropflakkering van het virus komt.
 • Gemeente belt 80-plussers op voor een babbel

  In deze bijzondere coronatijden is het niet eenvoudig voor onze oudere inwoners. Daarom heeft het bestuur beslist om alle thuiswonende 80-plussers op te bellen. Het doel is om te polsen naar hoe ze het stellen en te vragen of er hulp nodig is. Sinds twee weken zet de gemeente medewerkers in om deze oudere inwoners op te bellen. In de eerste plaats krijgen 80-plussers die alleen wonen een telefoontje, maar ook koppels waar minstens een van beiden 80 is. Zo wordt gevraagd hoe het met hen gaat en of de gemeente met iets kan helpen. Eventueel kunnen gezinszorg, poetshulp of maaltijden aan huis aangeboden worden. Vrijwilligers van het platform ‘Tervuren helpt’ kunnen dan weer bijspringen met boodschappen doen of bijvoorbeeld naar de apotheek gaan. Dit initiatief van de gemeente brengt hulpvragers en vrijwilligers samen. Als de ouderen dringende hulp nodig hebben, worden ze meteen in contact gebracht met het Sociaal Huis. Uit de eerste rondvraag blijkt dat de meeste ouderen een goed werkend netwerk rond zich hebben, bijvoorbeeld met kinderen die de boodschappen doen. De overgrote meerderheid is heel blij met de babbel. Lut Kint, schepen van seniorenbeleid, welzijn en gezondheid is overtuigd van dit belproject: “De medewerkers kregen al meer dan 500 Tervurenaars aan de lijn. De meesten hebben geen grote problemen, maar vooral een warm gesprek doet hen deugd.“
 • Vrijwilligersplatform Tervuren Helpt

  Binnen de gemeente Tervuren zijn er heel wat vrijwilligers aan de slag vooral binnen het sociaal beleid en vrije tijd. Eind vorig jaar nam schepen Lut Kint al contact met organisaties om te zien hoe ze dit gemeentelijk vrijwilligersbeleid op een andere manier konden structureren en coördineren. Give A Day is een van die organisaties en de verantwoordelijke Bart Wolput nam half maart contact op met schepen Lut Kint met een concreet voorstel op het ogenblik dat de coronacrisis uitbrak. Binnen de week stond het platform Tervuren Helpt online en nam een van de medewerksters van de dienst communicatie/ sociaal huis de coördinatie op zich.
 • N-VA Tervuren overhandigt cheque van 600 euro aan The Healing Horse

  In december 2019 naar aanleiding van de Warmste Week verkocht N-VA Tervuren chocolade op de vrijdagmarkt in Tervuren. Elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit keer kozen ze voor The Healing Horse uit Tervuren. Zij organiseren sessies therapeutisch paardrijden voor jongeren en volwassenen met een beperking.
 • Cursisten volgen opleiding huishoudhulp met kans op vast contract

  Schepen van sociale zaken en gelijke kansenbeleid Lut Kint ziet in dit project een geslaagde samenwerking: “Wij zijn tevreden met deze manier van jobs creëren”, vertelt Lut Kint, “de vraag naar huishoudhulpen is momenteel véél groter dan het aanbod. De aandacht in de opleiding voor ook andere vaardigheden is sterk. Meer en meer sollicitanten hebben het Nederlands niet als moedertaal. De communicatie tussen klant en medewerker in dit soort jobs is een belangrijk aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen.”
 • Bijzonder comité voor de sociale dienst ... wat is dat?

  Omdat vanaf 2019 de gemeente- en OCMW-raad bestaat uit dezelfde mensen, werd er om het besloten karakter van de behandeling te bewaren, beslist om individuele hulpverleningsdossiers in een afzonderlijk orgaan te beoordelen. Elk OCMW heeft verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst. In dit comité zetelen mandatarissen die beslissingen nemen over individuele dossiers. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is geen beleidsorgaan en heeft een gesloten taakstelling. Dat betekent dat de OCMW-raad en het Vast Bureau geen taken of bevoegdheden kunnen delegeren naar dat bijzonder comité. Het bijzonder comité heeft de onderstaande taken: A. Beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van de individuele steun op vlak van maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. B. Bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité over de dringende hulpverlening. C. Geven van niet-bindende adviezen over het gemeentelijke/stedelijk en OCMW-beleid. Die adviezen worden voorgelegd aan het college, het Vast Bureau, de gemeenteraad of de OCMW-raad. Het bijzonder comité doet dit op eigen initiatief of op vraag van een beleidsorgaan van de gemeente of het OCMW. Wie zit er in het bijzonder comité voor de sociale dienst? De leden van het bijzonder comité worden gekozen door de OCMW-raad uit raadsleden en/of derden die gemeenteraadskiezers van de gemeente zijn. De voorzitter van het bijzonder comité wordt door de OCMW-raad gekozen. Voor de N-VA is Lut Kint - schepen sociale zaken - voorzitter van dit comité en zetelen momenteel Maurine Depape, Geert Goossens en Omer Graulus in dit comité.