Strijd tegen wateroverlast in Tervuren

Op 8 juli 2021

De gemeente Tervuren gaat maatregelen nemen om wateroverlast in enkele overstromingsgevoelige straten aan te pakken. Onze schepen van openbare werken, Werner Aerts, geeft graag een woordje uitleg: 

"De Léon Soetemanslaan, de Maesdellelaan, de Eikestraat, de Moorselstraat, de Boslaan, de Maegdekensdelle: allemaal straten die de voorbije jaren vaker met wateroverlast te kampen kregen. Op sommige van die plaatsen heeft de regen van de afgelopen dagen opnieuw voor problemen gezorgd. We zijn al langer achter de schermen bezig met initiatieven die deze problemen kunnen oplossen. 

In de Maegdekensdelle en de Leon Soetemanslaan is al een deel van de werken uitgevoerd. In samenwerking met IGO werden afspraken gemaakt met eigenaars en pachters om houthakseldammen te plaatsen. In de Léon Soetemanslaan werd er vorig jaar als eerste fase op de hogergelegen akker een grasbufferstrook aangelegd. Een volgende stap is de plaatsing van een houthakseldam, welke er op korte termijn zal komen. Op die manier zal een groot gedeelte van het afstromende water uit de velden sterk afgeremd worden.

Ook elders werden in het verleden al enkele maatregelen genomen in het kader van erosiebestrijding: zo is er een bufferbekken aangelegd in de Waalsebaan en de Beulbosweg om het water trager af te voeren bij hevige regenval. Wij verkiezen oplossingen die het water zoveel mogelijk bufferen, door middel van bijvoorbeeld grachten of poelen, of vertraagd laten afstromen. 

In onze opdracht is Aquafin bovendien bezig met een hemelwaterplan op te maken. Het te verwachten resultaat voor de volgende maanden: een hele reeks maatregelen die inzetten op ontharding en verschillende knelpunten grondig aanpakken.

Ook voor Moorsel zoeken we nog naar een oplossing om de wateroverlast op het openbaar domein te verminderen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is