Tervuren investeert de komende 5 jaar 36 miljoen euro

Op 12 december 2019

N-VA Tervuren is er in geslaagd om samen met zijn coalitiepartners, CD&V en Groen+, een evenwichtig meerjarenplan 2020-2025 op te stellen. We voorzien 36 miljoen euro aan investeringen en er komt geen belastingverhoging.  

Burgemeester Jan Spooren is tevreden met het resultaat: “Met evenwichtige keuzes en de nodige creativiteit slagen we erin om de doelstellingen van ons bestuursakkoord ook financieel waar te maken. De belastingen in Tervuren zullen niet verhoogd worden en aan de dienstverlening of het gemeentepersoneel wordt niet geraakt.”

Investeringen in sport en wegenwerken

De volgende jaren zal er geïnvesteerd worden in sport & cultuur, zo wordt op de berg Termunt een nieuwe kantine en tribune gebouwd. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor wegenwerken & fietspaden en een renovatie van de basisschool van Tervuren. Hierbij hebben we er voor gezorgd dat alle deelgemeenten aan bod komen. 

Om de volgende bestuurscoalitie in 2025 wat financiële ademruimte te geven, bouwen we de schuldgraad verder af van 59 naar 39 miljoen euro. Tegelijkertijd blijft het huidige niveau van de dienstverlening behouden: zo wordt er niet geraakt aan het personeelsbestand en de werking van de gemeentelijke organisatie wordt verder geoptimaliseerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is